SANAT TERAPİ

SANAT TERAPİ

 Sanat Terapisi;
akla ilk gelen tanımıyla sanatsal materyali kullanarak beden, zihin, duyu,
duygu bütünlüğü ve farkındalığı sağlamak üzere yaratıcı sürece girmeyi ve
bu dışavurumun terapötik olarak işlenmesini ifade etmektedir.

 Sanat Terapi;
pek çok sanat alanını kullanarak kaygı/endişe, stres düzeylerini azaltmak;
zihinsel, ruhsal ve bedensel açılardan iyi olma halini sağlamak gibi,
kişiye özel, bireysel ya da bir grubun ihtiyaçlarına yönelik
yapılandırılarak birçok kazanımın sağlanmasına olanak sunar.

 Sanat Terapisinin;

İnce ve Kaba Psikomotor Becerilerin Gelişiminde Katkıları:

Hangi yaş aralığında olursa olsun birey, amaca yönelik
uygulanan belli bir teknik ve sanatsal faaliyetin içerisindeyken bedensel
hareket mekanizmaları ve kinestetik zekayı geliştirici bir sürece girer. Bu
süreçte Sanat Terapi Atölyesini yürüten uzmanın müdahalesiyle
beden, zihin farkındalığı ve bütünlüğü sağlamaya başlar.

 Sanat Terapisinin Nörobiyolojik Katkıları:
Sanat Terapisinde sanatsal ve yaratıcı süreç boyunca ayna nöronlar da
uyarılır, böylece beyin aktivasyonları artmaktadır. Çeşitli sanat
alanlarının profesyonelleri ile yapılan fMRI görüntüleme deneyleri, sanatın
insan beynindeki etkilerini görebilme fırsatı tanımıştır.

 Sanat Terapisi;
bireyin öğrenmeye daha açık hale gelmesinde, nörokognisyon kapasitesinin
artmasında, kısaca bilişsel ve hafıza/bellek işlevlerinde destekleyici ve
katkı sağlayıcıdır. Sanat aktivitesi, sinaptik bağlantı kurulmasında
yardımcı olarak işlev görürken; öğrenme, bilgiyi işleme, işlemleme
süreçlerinde etkilidir, hafızayı güçlendiricidir.

 Sanat Terapisinin Emosyonel Katkıları:
Sanat Terapisi;
duyguları yaşama, tanıma, tanımlama, duyguyu ifade etme, sözelleştirme gibi
becerileri, duygunun çeşitli sanat alanlarına transfer edilmesi yoluyla
destekler. Duygu regülasyonunun sağlanmasında yardımcıdır.

 Sanat Terapisi;
Aile içi çatışmalarda, ortak bir sanat eseri oluşturmak, aynı eserin içinde
performans sergilemek, ortak sanat ürününde yer almak gibi yollarla ve
çeşitli metaforların da yardımıyla aile üyelerinin hem bireysel iç
dünyalarını keşfetme hem de birlikte/kollektif sanatsal yaratıcılık
süreçlerini deneyimleyerek çatışma noktalarının keşfinde ve çözüme
ulaşmasında iyi bir destekleyicidir.

 Sanat Terapisinin Odaklanmaya Katkıları:
Bireylerin hangi yaş aralığında olursa olsun farklı ihtiyaçları olduğu
kesindir. Kimi çok hızlı düşündüğü ve aynı anda çok çeşitli konuları
aklından geçirdiği için odaklanamayan, kimi ileri yaşlarda hafıza işlevleri
nedeniyle odaklanmada destek ihtiyacı olan bireylerde kişinin ihtiyacına
özel olarak yapılandırılmış Sanat Terapisi odaklanma süreçlerinde katkı sağlayıcı olacaktır.

 

Yazan: Beste Naiboğlu

Beste Naiboğlu
Sanat ve Bilim İnsanı.
İstanbul’da doğan ve yaşayan sanatçı 2 Ağustos 1982 yılında doğmuştur.
Eğitim yaşantısında yolu sanat ve davranış bilim alanlarından geçmiştir.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları mezunu olan sanatçının Yüksek Lisans seviyesi İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Performans Anasanat Dalı’ndandır.

Sanat eğitimlerini sürdürürken Davranış Bilimle akademik olarak tanışan Naiboğlu, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Aile Danışmanlığı Programını başarıyla bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi  İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Sosyal Psikiyatri Servisi, Sanat Psikoterapileri Programına iki yıllık süpervizyon sonrası kabul edildi. İki yıl daha programın eğitim süresi de eklenince toplam 4 yıllık eğitim ve deneyim sürecinde İstanbul Tıp Fakültesi bünyesindeki Sanat Psikoterapileri biriminde hem gözlemci, terapist, grup yürütücüsü olarak görev almış, hem de bu alanda yürütülen araştırmalarda yer almıştır. İTF’de halen grup seans çalışmalarına ve araştırma projelerine devam etmektedir.